Kvinnohistoriskt museum

May 31 - June 4

Museum of Women’s History

Kvinnohistoriskt museum visar just nu utställningen Korsettkriget – en kamp om kvinnlighetensformer vid förra sekelskiftet.

I utställningen möter du ett ojämlikt Sverige där det var skillnad på människor. Framför allt var det skillnad mellan kvinnor och män. Och det skulle synas.  

En spännandehistorisk berättelse där det lilla klädesplagget korsetten blev en storpolitisk fråga. Korsetten blev ett ideologiskt slagfält som utlöste diskussioner om makt, kön, kropp, identitet och klass.

Utställningen bygger på forskning och en bok med samma namn av Henric Bagerius, docent i historia vid Örebro universitet. Innehållet och gestaltningen har utvecklats i nära samarbete med Henric Bagerius och producerats av Kvinnohistoriskt museum. Utställningens form är skapad av Sara Zetterlund i samarbete med Kvinnohistoriskt museum.

Läs mer här: Korsettkriget- Kvinnohistoriskt museum

Öppet måndag till fredag Kl. 11.00-15.00.

Utställningsperioden är till 24 april 2022.

Place

Organizer